Klient

INTERACTIVE ASSOCIATES

Thajská právnická firma Interactive Associates sídliaca v Bangkoku si počas piatich rokov svojej existencie vypracovala sľubnú pozíciu na trhu. Z malého tímu vyrástla takmer 50-členná spoločnosť, ktorá ponúka služby prevažne strednej triede zákazníkov. Ambícií ďalšieho rastu však stála v ceste zastaraná stránka a nekonzistentná prezentácia firmy.

STRATÉGIA

Tvrdá konkurencia v právnickom sektore spolu s väčšinou klientely obracajúcou sa na firmy cez internet si vyžadovala, aby sa na stránke dali rýchlo nájsť dôležité informácie a tá bola zároveň aj ľahko nájditeľná vo vyhľadávačoch. Preto sme sa zamerali na jej vylepšenie z hľadiska organickej pozície vo výsledkoch hľadania, prístupnosti a organizácii informácií.

Responzívny web

Webová stránka, ktorá je návštevníkom rovnako prístupná bez ohľadu na použité zariadenie, t.j., mobil, tablet či počítač.

Informačná architektúra

Reorganizácia obsahu pre zjednodušenie orientácie a navigácie na stránke.

Blogové články

Užitočný obsah odpovedajúci na mnohé právnické otázky a zameraný na zvýšenie návštevnosti stránky.

Grafický dizajn

Dizajn a zjednotenie vonkajšej prezentácie firmy pre upevnenie dlhodobých vzťahov a vytvorenie lepšieho dojmu u zákazníkov.

Responzívny a prehľadný web

Pôvodná stránka firmy bola preplnená a fungovala správne iba na obrazovkách počítačov. Keďže polovica všetkých návštevníkov pristupovala na web práve z telefónov a tabletov, stránka automaticky odcudzovala veľkú časť publika. Implementovaním responzivity sme sprístupnili stránku každému zariadeniu. Navyše, veľké množstvo informácii prešlo reštrukturalizáciou a stalo sa prehľadnejším a ľahšie navigovateľným bez ohľadu na bod prístupu.

IA responzivny web

178

Reorganizovaných stránok

100%

Prístupný web

-26%

Bounce rate

SEO a blogové články

Cudzí jazyk a odlišná kultúra majú za následok mnohé otázky a nejasnosti v hlavách zahraničných podnikateľov prichádzajúcich do krajiny. Proaktívny prístup k tomuto problému spočíval vo vytvorení „knowledge base“ pozostávajúcej z užitočných blogových článkov. Tie potom často slúžili ako vstupná brána na stránku.

Blogové

131%

Nárast času na stránke

49

Článkov

37%

Nárast návštevnosti

Grafický dizajn

Aj keď veľkú časť klientely firmy tvorili vracajúci sa zákazníci, spoločnosť zaostávala v upevňovaní dlhodobých vzťahov. Ponúkli sme jej preto vytvorenie propagačných letákov, ktoré zákazníci dostali na stretnutiach. Obdržaním kvalitnej prezentácie sa mohli uistiť o svojom správnom rozhodnutí a taktiež dozvedieť o ďalších nadväzných službách.

Brožúra pre Interactive Associates

9

Jazykov

13

Prekladateľov

3

Kontinenty

VÝSLEDNÝ EFEKT

Služby firmy sa vďaka responzívnej stránke stali dostupnejšie väčšiemu publiku a firme sa tak otvoril priestor pre ďalší rast. Zjednodušená navigácia na stránke, optimalizácia kľúčových slov pre SEO a sústredenie sa na blogové články ďalej prispeli k nárastu organickej premávky a pomohli znížiť závislosť na existujúcej nákladnej kampani AdWords.

Pomôžeme aj Vašej stránke otvoriť
dvere novému publiku?

Kontaktujte nás